CLOSE

อบรมแนวทางลดความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องศรีปราจีน โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี นายสุระ ว่องไพบูลย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการจัดอบรม “แนวทางการลดความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ”

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านแรงงานสัมพันธ์ สามารถบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ และลดปัญหาความขัดแย้งภายในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ หาญสมศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518” และนายประสพชัย สินธุเสน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “แนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งในองค์กรและการพัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรแรงงาน” โดยการได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และสถานประกอบกิจการในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304 ซึ่งมีตัวแทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน