CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมสนับสนุนเงิน 100,000 บาท งาน “รวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดปราจีนบุรี” ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

คุณกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 นำทีมเข้าร่วมงานและมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีเป็นตัวแทนรับมอบ