CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมแสดงความยินดี “ครบรอบ 20 ปี บริษัท ไทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด”

คุณกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 นำทีมเข้าผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี “ครบรอบ 20 ปี บริษัท ไทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด” ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา