CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยสนับสนุนงบประมาณการสร้างทางเดินโบสถ์ วัดหนองบุญเกิด

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยสนับสนุนงบประมาณการสร้างทางเดินโบสถ์ วัดหนองบุญเกิด ต.ลาดตะเคียน  อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ที่มาทำบุญและกิจกรรมทางศาสนาที่วัด