CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนโครงการสืบสานถนนสายต้นไม้สวย คู่เมืองปราจีน

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 ให้การสนับสนุนและนำทีมงานเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรี และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณริมถนน 2 ฝั่งในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. บริเวณถนนสาย 33

ภายในงานมีกิจกรรมรับฟังข้อมูลของโครงการฯและทิศทางการพัฒนาถนนสาย 33 , ร่วมปลูกต้นยางนา ซึ่งเป็นต้นไม้ดั่งเดิมของท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ได้ร่วมเป็นสักขีพยานและถูกบันทึกชื่อและภาพในหอประวัติถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรี “Loving Way Prachinburi” และร่วมฟังแนวทางการดำเนินการจากคณบดีคระวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการสืบสานถนนสายต้นไม้สวย คู่เมืองปราจีน มีแนวทางพัฒนาถนนเส้นนี้ให้เสมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีตลอดปี เพื่อเกิดเป็น Landmark หมุดหมายใหม่พร้อมสร้างถนนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาและการจัดการต้นไม้ริมข้างทาง เพื่อนำร่องให้ถนนทุกสายทั้งประเทศสวยงาม มีคุณค่า รักษาสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน