CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับผู้บริหารคนใหม่บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ Mr. Hirofumi Nishii ผู้บริหารคนใหม่บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด ณ สวนอุตสาหกรรม 304 โครงการฉะเชิงเทรา