CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมงานเลี้ยงรับรองในวาระเกษียณอายุราชการของนายอำเภอศรีมหาโพธิ

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมงานเลี้ยงรับรองและมอบของที่ระลึกให้แก่นายอำเภอศรีมหาโพธิในวาระเกษียณอายุราชการ