CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 มอบเงินสนับสนุนการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้มอบให้ คณะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.)

สวนอุตสาหกรรม 304 มอบเงินสนับสนุนการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้มอบให้ คณะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.) ของอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมสมาชิก ผรส. เป็นตัวแทนรับมอบ