CLOSE

304 IP มอบแอลกอฮอล์น้ำจำนวน 200 ลิตร ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ

304 IP มอบแอลกอฮอล์น้ำจำนวน 200 ลิตร ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ และใช้ในกิจกรรมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค โดยมีนายสมหมาย ปราณี สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิเป็นตัวแทนรับมอบ