CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมส่งกำลังใจให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ย่านชุมชนเก่า

สวนอุตสาหกรรม 304  ร่วมส่งกำลังใจให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ย่านชุมชนเก่าใน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  โดยมอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพค และหน้ากากอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่อาสา ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   โดยมีนายสุนทร  วิลาวัลย์  นายก อบจ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้รับมอบ