ปิด

สวนอุตสาหกรรม 304 จัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และผู้นำชุมชนในพื้นที่  จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  โดยมีนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ (คนกลางสวมหมวก) ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยพันธุ์กุ้งและปลากว่า 100,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี ณ เขื่อนบ้านท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของประชาชนได้ต่อไป