ปิด

สนับสนุนโครงการคืนความสดใสในดวงตาให้ผู้สูงวัย

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนงบประมาณแก่มูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิในโครงการคืนความสดใสในดวงตาให้ผู้สูงวัย สำหรับนำไปใช้ในการตัดแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 1,104 ราย เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมรับมอบ