CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ส่งมอบความห่วงใยให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ณ ศูนย์พักคอยตำบลท่าตูม

สวนอุตสาหกรรม 304 ส่งมอบความห่วงใยให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ณ ศูนย์พักคอยตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มอบน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆ