CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 มอบหน้ากากอนามัย ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ร

คุณกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 มอบหน้ากากอนามัย ให้กับนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายรณรงค์ นครจินดา ,นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อใช้ป้องกัน ในการลงพื้นที่ปฏิบัติภาระกิจราชการต่างๆ