CLOSE

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560  

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมกับบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560  ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และปฏิบัติธรรม (บวชชีพราหมณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล      

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ล่วงหน้าที่ https://goo.gl/forms/CajJmBgO4Xohrp862 
หรือ 085-835-4559, 085-835-5024 รับจำนวนจำกัดเพียง 300 ท่านเท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย)